Pravidla pro desáté kolo PRV zveřejněna

Ministr zemědělství, Miroslav Toman, vyhlásil pravidla pro 10. kolo PRV. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím portálu famáře od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin. Pro operaci 4.1.1. (investice do zemědělských podniků) je určeno 1,8 mld. Kč.

V zájmu zjednodušení a zrychlení všech administrativních činností dochází v rámci tohoto kola k poměrně významným změnám. Stavební povolení a výběrová řízení musí být předkládány až v okamžiku žádosti o platbu, uznatelné náklady mohou být počítány již od 12.3.2020 a po podpisu dohody je možno žádat vyplacení až 50% zálohy. Kromě toho se mění i zavedená struktura obálek. U projektů pro chov prasat jsou pouze 2. Jedna pro projekty do 2 mil. Kč, kde žadatel zároveň hospodaří na maximálně 150 ha půdy. Druhá je pro všechny ostatní projekty s tím, že horní hranice projektu je 75 mil. Kč.

V případě desátého kola je nastavena základní míra dotace na 50% a jsou výrazně zjednodušena i preferenční kritéria. Obecné i specifické podmínky 10. kola PRV najdete na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: MZe