Zpřesnění zásad pro dotace

Ministerstvo zemědělství vydalo zpřesnění zásad pro dotace. V programech, které zajímají chovatele prasat došlo jen k menším upřesněním. Jedinou významnější změnou je omezení objemu prostředků, které je možno čerpat na optimalizaci řízené ventilace v rámci dotačního programu 8.F.b. Podle nového znění zásad je možno uplatnit jako uznatelný náklad 100% servisních a maximálně 30% materiálových nákladů.

Druhou změnou je uznatelnost nákladů na nákup prostředků pro činnosti spojené s prováděním dezinfekce, deratizace a desinsekce a dalších opatření za předpokladu, že vlastní činnost je provedena formou služeb jiným subjektem.

Plné znění zpřesnění zásad najdete na adrese: http://www.schpcm.cz....

Zdroj: MZe