Belgie zmírňuje pravidla pro boj s AMP

Až dosud bylo ve Valonsku zakázáno v oblasti postižené africkým morem prasat vstupovat do lesů. Již několik měsíců se neobjevil žádný nový případ AMP a zdá se, že Belgie je tak na cestě ke zdárnému zvládnutí nákazy.

Uvolnění zákazu vstupu do lesů v žádném případě neznamená, že je celý problém ukončen. Dál je počítáno se snižováním populace divokých prasat. Obzvlášť nyní, v době intenzivního rozmnožování černé zvěře je třeba dbát na to, aby nedocházelo k velké migraci zvířat a dál detailně monitorovat případná ohniska. Dál proto bude docházet k eliminaci divočáků v zasažených oblastech a intenzivnímu vyšetřování všech ulovených a uhynulých zvířat. Ukazuje se tak, že postup eradikace, který byl velmi podobný tomu, který byl užit v ČR, je možný i v komplikovaných podmínkách rozsáhlých lesů. Je však třeba důsledné dodržování všech pravidel.

Zdroj: wallonie.be