O podporu PFRLF byl extrémní zájem

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond dne 20. května v 9.00 hodin otevřel příjem žádostí do dalšího kola programu Investiční úvěry Zemědělec. Stanovený limit 250 žádostí byl naplněn během několika minut. Dokládá to skutečnost, že se program Investiční úvěry Zemědělec již řadu let řadí mezi nejvyhledávanější podpory PGRLF.

„Program Investiční úvěry Zemědělec patří z hlediska podpor ze strany Ministerstva zemědělství k důležitým subvencím pro malé a střední podniky v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejen s ohledem na stávající situaci v rámci českého zemědělství jsme se proto rozhodli program otevřít dříve, aby byla zajištěna kontinuální podpora těmto subjektům,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

Ačkoliv příjem žádostí v rámci tohoto kola byl ukončen, nejedná se ani zdaleka o jediný program PGRLF. Existuje celá řada podpor (pojištění, úroky a další), které je možno dál využívat a zároveň se v současné době, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, finalizuje nový program podpory PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru, který bude určen pro malé a střední podniky. O spuštění nového programu Vás budeme informovat.

Zdroj: PGRLF