Moru u divočáků přibýva a vakcína stále v nedohlednu

Africký mor prasat se ve východní Evropě dál poměrně rychle šíří. Případů výskytu v chovech sice výrazně ubylo, ale o to více záchytů je u černé zvěře. Jen v prvním čtvrtletí bylo do Systému sledování nákaz ohlášeno 4.085 infikovaných divočáků. To je přibližně 60% počtu zjištěného za celý rok 2019! V případě Polska a Maďarska dosahuje podíl dokonce 70% pozitivních nálezů za celý loňský rok a Rumunsko je nad 50%.

Řešením, které je čím dál nutnější je vakcína. Další slibný výsledek oznámili vědci z Pirbrightského institutu ve Velké Británii. Oproti všem předchozím projektům, pracuje tato vakcína s vektorovým virem. Ten je sám o sobě neškodný, ale do jeho genomu bylo vpraveno osm genů AMP. Potom, co je zvíře vakcinováno, vytváří se v buňkách virové bílkoviny, které aktivují vznik specifických imunitních buněk.

Poslední pokusy ukazují, že vakcína neochrání zvíře před nákazou, ale před rozvinutím vážnějších příznaků. Všechna zvířata, která byla vakcinována bez potíží přežila záměrné nakažení virem afrického moru. Zásadní výhodou této vakcíny je, že lze odlišit zvířata, která prodělala AMP a přežila (a stala se tak nosiči) od těch vakcinovaných. To vakcíny založené na oslabeném kmeni AMP neumožňují.

I přes celou řadu informací o slibných vakcínách je její terénní použití stále ještě velmi vzdáleno. Jedinou obranou chovů tak zůstává biosecurity a snaha o omezení migrace divokých prasat.

Zdroj: NationalHogFarmer.com