Prasata co nikdy nedospějí

Genové modifikace hospodářských zvířat se začínají objevovat čím dál častěji. Vzhledem k tlaku na welfare a ukončení kastrace se horkou novinkou stalo řešení dospívání prasat. Paradoxně byla základem výzkumu snaha o zvýšení plodnosti a urychlení dospělosti. Při něm vědci identifikovali gen KISS1, který hraje významnou roli v celém neurohumorálním procesu dospívání. Na základě jeho exprese v hypofýze dochází k produkci hormonů, které jsou rozhodující v procesu dospívání.

Právě zamezení exprese genu KISS1, který je umístěn na samčím chromozomu Y, je základem celého postupu. Aby však bylo možno produkovat kanečky s potlačenou expresí genu, musley by být stejně upraveni i rodiče. To však vyžaduje, aby jim byl dodáván analog genu, protože jinak by nedospěli a nebyly by schopni produkovat potomky.

Celý výzkum je zatím ve fázi, kdy jsou testována zvířata, jimž byl "vypnut" gen KISS1 a zároveň experimentálně zjišťováno, zda je možno kance umělým podáváním analogu přivést k pohlavní dospělosti.

Zdroj: NationalHogFarmer.com