Zájem o podporu na ukončení chovu prasat překvapil

V loňském roce vyhlásila nizozemská vláda dotační program na ukončování činnosti chovů prasat, jehož cílem bylo snížit enviromentální zatížení. Především zápach je v hustě zalidněném Holandsku velmi často skloňovaným problémem. Dalším cílem programu bylo snížit zdravotní rizika plynoucí z extrémně velké hustoty chovů a nastavení dlouhodobě udržitelného systému produkce prasat. Pro program bylo určeno 180 mil. Eur.

Již na počátku roku však bylo jasné, že zájem bude výrazně větší než se očekávalo. Do programu se přihlásilo více než 500 chovatelů, z nichž ale jen 407 splnilo všechna kritéria. Mezi chovy, které požadavky splnily, patří 133 farem produkujících selata, 176 farem s uzavřeným obratem stáda a 80 farem pro výkrm.

Aby bylo možno uspokojit všechny schválené žádosti, bylo nutno navýšit rozpočet programu více než dvojnásobně (455 mil.eur). Pořadí čerpání podpory na ukončení chovu se bude řídit podle množství problémů, které způsobuje zápach z jednotlivých farem. Příjemce dotace bude povinen do osmi měsíců od přijetí podpory ukončit chov a vyvézt veškerou kejdu.

Zdroj: Pig333.com