Podpora PGRLF stále otevřena

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. O tento druh podpory je mezi zemědělci zájem, což dokládá více než 1.200 žádostí přijatých PGRLF během několika dnů od spuštění. I přes vysoký počet přijatých žádostí je tento program pro zájemce o podporu stále otevřen a mohou se do něj hlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře na http://www.pgrlf.cz.

V programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru mohou zemědělští prvovýrobci zažádat až o 150.000 Kč, částka však nesmí přesáhnout 50 % nesplacené výše jistiny daného úvěru. Klienti rovněž mohou využít pro posílení svého podnikání dalších programů PGRLF, které běží kontinuálně s programem PROVOZ 2020 a které PGRLF poskytuje zejména v oblasti investičních podpor. Program je určen pro malé a střední podniky.

Zdroj: PGRLF