Plotem proti moru

Šíření afrického moru prasat v Polsku způsobuje "úporné bolení hlavy" mnoha chovatelům prasat v Německu. V západním Polsku už bylo nalezeno 1800 pozitivních divočáků a někteří z nich v blízkosti polsko-německých hranic. Hranici mezi oběma státy tvoří řeky Odra a Nisa. Vzhledem k tomu, že divoká prasata jsou poměrně dobří plavci, nepředstavuje tato přírodní bariéra žádnou překážku.

Brandenbursko, tedy spolková země, která je nejohroženější, se proto snaží zajistit stavbu trvalého plotu, který by migraci divočáků zabránil. Narazilo však na nečekanou překážku - veterinární legislativa neumožňuje stavbu trvalých plotů z preventivních důvodů. Proto jsou v tomto okamžiku stavěny ploty dočasné a byla navržena změna zákona. Ten však musí nejprve projednat legislativní rada a poté o něm musí hlasovat federální parlament. Dá se proto očekávat, že pokud půjde všechno dobře, umožní zákony stavbu plotu nejdřív v průběhu podzimu.

Plot na německo-polských hranicích není první ochranou tohoto druhu, která má být vztyčena. Podobný již stojí na celé sedmdesátikilometrové hranici mezi Německem a Dánskem.

Zdroj: PigProgress.com