Žně jsou stále na začátku

Oproti minulému roku 2019 je letos znát výrazně znatelný pomalejší průběh sklizňových prací. Jde však spíše o návrat k normálu. Extrémně suché a teplé roky totiž sklizeň urychlovaly. Letošní žně tak jsou v podstatě na samém začátku. Ke 20. 7. 2020 je sklizeno 6,31 % ploch základních obilovin. Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 0,6 % ploch obilovin, zatímco v sousedním Plzeňském kraji postupuje sklizeň naopak nejrychleji a posekáno je 9,4 % ploch obilovin.

Nejdále ze všech obilovin je sklizeň ozimého ječmene. Ta se blíží do své třetí čtvrtiny (je sklizeno 61,3 % ploch), a z dosavadních výsledků lze odvozovat, že by letošní výnosy (tedy mnohem podstatnější informace než rychlost sklizně) měly být lepší než v loňském roce: 6,19 t/ha oproti 5,87 t/ha ve stejném období v roce 2019.

Sklizeň pšenice je na úplném začátku. Posekáno je pouhé 1% ploch a je proto příliš brzy na jakékoli vyhodnocení.

Zdroj: MZe