Schvalování individuálního ozdravného programu se blíží

Pro žadatele o dotace z dotačního titulu 8.F. se blíží velmi důležitá povinnost. Před začátkem dotačního období musí s příslušnou KVS projednat Individuální ozdravný program, který se stane základem všech opatření provedených v rámci ozdravování. Letos poprvé vydal SZIF vzor, kterým by se měli chovatelé řídit. Nejedná se ale o žádnou obrovskou změnu, protože prakticky celý stávající ozdravný program vloží žadatelé do části "Popis chovatelské praxe a popis nadstandardních úkonů". Novinkou je tak vlastně jen část "Uplatňovaná opatření", kde by měl žadatel přeškrtnout ty úkony, které v rámci ozdravování určitě dělat nebude.

Svaz chovatelů prasat jednal o nových povinnostech se SZIF i s MZe. Na základě těchto jednání bylo umožněno, aby byl individuální ozdravný program (IOP) v případě nutnosti, v průběhu dotačního období doplňován. Případné náklady na činnosti dodatečně doplňované je ale možno čerpat až od data, kdy byl IOP aktualizován. Doporučujeme proto chovatelům, aby při vyškrtávání činností bylo obezřetní a vyškrtávali pouze takové činnosti, které naprosto jistě v chovu provádět nebudou.

V této souvislosti apelujeme na chovatele, aby nenechávali přípravu účetních dokladů v aplikaci SZIF na poslední chvíli. Systém je plně funkční a je možno zadávat faktury průběžně. Tím je možné alespoň částečně zmírnit velký administrativní nápor, který bude zadávání účetních dokladů představovat na konci dotačního období.

SCHP