Valná hromada již příští týden

I přes pokračující problémy s koronavirovým onemocněním pořádá Svaz chovatelů prasat dne 10. září 2020 valnou hromadu. Poprvé se bude konat v Konferenčním centru SVÚ Jihlava. Zasedání začíná v 9:30 hod..

Pozvánky již byly všem členům SCHP zaslány spolu s návrhem změny stanov, který je na valné hromadě třeba projednat. V případě, že se zasedání nebude účastnit statutární zástupce člena, je třeba, aby byl jeho náhradník vybaven plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena.

Všichni členové Svazu jsou srdečně zváni.

SCHP