Ocásky vzhůru!

Postavení ocásku může fungovat jako jeden z ukazatelů stavu prasat. Rozhodně není pravda, že by šťastná prasata měla ocásek vzpřímený a kudrnatý a ta nešťastná naopak skloněný a zatažený "mezi půlky". Takhle individuální rozlišení nefunguje. Pokud bychom však byli schopni zjišťovat, jak velký podíl zvířat má takové postavení ocásku, napovědělo by to mnohé o celkovém stavu skupiny. Podle posledních zjištění by to mohlo dokonce sloužit i jako signál o blížící se vlně okusování ocásků.

Současné technologie umožňují sledovat informace, jejichž využití by si ještě před několika lety nikdo představit neuměl. 3D kamery ve stájích byly zatím pokusně používány k odhadu hmotnosti zvířat a jejich třídění. Výzkumníci však vyvinuli software, který sleduje právě postavení ocásků a měl by sloužit jako včasné varování před epidemií okusování. Při pokusech bylo zjištěno, že týden před výskytem okusování se podíl zvířat, která mají ocásek skloněný zvýšil z 15 na 25%. Pokud tedy systém včas zjistí nebezpečí okusování ocásků, má chovatel možnost hledat důvody stresu a eliminovat je.

Zdroj: Pig333.com