Africký mor prasat v Německu

Všichni odborníci se již dříve shodovali na tom, že není otázkou zda africký mor prasat pronikne do Německa, ale spíše kdy. Ta situace právě nastala. Na konci minulého týdne potvrdila německá veterinární správa potvrzený výskyt AMP u divokého prasete, které bylo sraženo autem v oblasti u řeky Sprévy, nedaleko hranic s Polskem.

V tomto okamžiku je obtížné odhadnout jaký význam bude tato informace mít pro dlouhodobý vývoj evropského trhu s jatečnými prasaty. Export z Německa do zemí mimo Evropskou unii byl okamžitě ukončen a jeho pokračování je velmi nejisté. Vzhledem k potřebám čínské strany je však pravděpodobné, že země jako Španělsko nebo Dánsko budou schopny přebrat exportní podíl Německa. Půjde tedy především o přesměrování vnitřních toku masa uvnitř EU. Zároveň je však pravděpodobné, že Němci, kteří nakupují selata z Dánska a provozuji pouze výkrm, pozastaví v této nejisté době nákupy. Pro budoucnost by to tedy mohlo znamenat i výpadek části německé produkce.

Pro nejbližší týdny je třeba počítat s tím, že trh s jatečnými prasaty bude velmi neurovnaný. Z dlouhodobějšího pohledu by ale africký mor prasat v Německu nemusel představovat zásadní pro evropské chovatelé nepřekonatelný problém.