Inseminační kurz

Inseminace je jedním z velmi důležitých faktorů, který má vliv na reprodukční užitkovost prasnic. Znalosti pracovníků na této pozici tak mají velký vliv na celkovou ekonomiku chovu. Aby byla zajištěna jejich kvalifikace, pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby inseminační kurz.

Bude se konat v Kostelci nad Orlicí ve dnech 6.-8.10.2020. Skládá se z teoretické a praktické části a je zakončen odbornou zkouškou. Po jejím absolvování získávají účastníci osvědčení opravňující k inseminaci prasat ve vlastním chovu.

Bližší informace o kurzu získáte na telefonním čísle 494 323 291 nebo e-mailu: kostelec@vuzv.cz.

Zdroj: VÚŽV