Valná hromada schválila činnost SCHP

V minulém týdnu se v konferenčním centru SVÚ Jihlava odehrálo jednání valné hromady Svazu chovatelů prasat. V jejím průběhu dostali přítomní informace o všech důležitých činnostech, jimž se Svaz od poslední valné hromady věnoval. Největší díl práce byl věnován oblasti dotační politiky. Převod národních dotací pod SZIF a s tím spojené otázky jsou zásadní pro většinu členů. Byla jim proto věnována celá řada jednání s Ministerstvem zemědělství a SZIF.

Velká pozornost byla věnována také notifikaci a následně přípravě zásad pro dotace u nového dotačního titulu, který od příštího roku nahradí končící dotace na ozdravování chovů (8.F.d.). V jeho rámci chovatelé budou moci u některých činností uplatnit i osobní náklady na vlastní zaměstnance.

Velký význam pro chovatele měla i jednání s Ministerstvem životního prostředí. V současné době probíhají přezkumy integrovaných povolení a zdaleka ne vše k nim bylo připraveno. Díky činnosti Svazu se podařilo velkou část nejasností dořešit a připravit chovatelům podmínky, které je možno splnit.

V referátu jednotlivých vystupujících zazněla ještě celá řada aktivit, kterým se Svaz buď již věnoval, nebo věnovat v nejbližší době bude. Valná hromada hromada na závěr schválila činnost Svazu i jeho budoucí směřování.