Pozitivních nálezů v Německu přibývá

Již téměř na tři desítky se vyšplhal počet divočáků, u nichž byl diagnostikován africký mor prasat. Nákaza byla prokázána ve dvou okresech na východě Brandenburska, které přímo sousedí s Polskem. Všechny pozitivní záchyty jsou naštěstí v zóně do tří kilometrů, která byla vytvořena okolo prvního nálezu. AMP tak naštěstí zůstává zatím bez pohybu.

Zároveň s intenzivním vyhledáváním uhynulých divočáků v ohnisku nákazy a oplocováním této zóny rozhodla vláda Brandenburska o stavbě trvalého plotu na hranicích mezi Polskem a Německem. Již před několika měsíci byl na části hranice vztyčen dočasný elektrický ohradník, který měl zabránit pohybu černé zvěře. Zdá se, že v tomto okamžiku je již pozdě stavět na hranicích plot. Ale případ Polska, Litvy a Lotyšska ukazuje že zvládnutí viru bez přerušení možnosti migrace dalších nakažených divočáků je prakticky nemožné. Stavba plotu tak sice přichází pozdě, ale rozhodně není beze smyslu.

Mapa rozšíření AMP v Polsku a Německu: http://www.schpcm.cz...

Zdroj: Pig Progress