Členské země v hledáčku komise

Audit Evropské komise zkoumal v celé řadě členských zemí přístup k problému okusování ocásků. Mise se zaměřily především na kroky, které země udělaly pro snížení četnosti okusování ocásků u prasat. Podle takzvaného nařízení o prasatech (120/2008) jsou totiž členské země povinny přijmout opatření, která ve výsledku povedou ke zlepšení situace v této oblasti.

Velká část zemí, podobně jako Češi, vytvořila akční plán pro snížení okusování ocásků. Audity však zjistily, že ve většině evropských zemí, jsou ocásky kráceny u 99% zvířat. Dokonce i přes to se ale nacházejí na jatkách často zvířata vykazující znaky okusování. Kontroly konstatovaly, že většina zemí udělala jen velmi málo skutečných opatření ke snížení tohoto nepříznivého jevu. Drtivá většina zemí proto dostala od komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakydes vytýkací dopis s požadavkem na účinné zajišťování evropské legislativy.

Zdroj: Pig333.com