SZIF přijímá žádosti na dotace 8.F.

Včera začal Státní zemědělský a intervenční fond přijímat formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotace na ozdravování. Hlavní částí musí být vložení faktur a dokladů o platbě na Portál farmáře (PF) do Aplikace pro přípravu účetních dokladů. Vedle toho je ale třeba vytvořit na PF formulář který celé dokládání skutečně vynaložených nákladů shrne a ten odeslat na SZIF. V rámci tvorby formuláře budou chovatelé muset doložit ještě další dokumenty, které byly podávány i v minulých letech: potvrzení KVS SVS o provádění ozdravného programu 8.F.a. (http://www.schpcm.cz...), 8.F.b. (http://www.schpcm.cz...) a doklad o registrace plemeníků pro DP 8.F. (http://www.schpcm.cz...).

Kromě toho SZIF vydal také příručku pro podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci, která detailně popisuje celý proces tvorby formuláře a jeho podání. http://www.schpcm.cz...

Všechny dokumenty najdete na stánkách SZIF v sekci 8.F. - Ke stažení.

Zdroj: SZIF