Mor v Německu přeskočil na sever

Podle všeho se zdá, že nákaza africkým morem prasat v Německu má podobný průběh, jaký měla před šesti lety v Polsku. Divoká prasata přicházejí přes východní hranici ze země, kde je mor poměrně velmi rozšířen. V oblasti, která je momentálně definována jako zamořená se našla celá řada dalších pozitivních kusů. Celkem jich tam bylo nalezeno již 37. Vedle toho ale o výše uvedeném scénáři svědčí další nález o šedesát kilometrů severněji - u vesničky Bleyen. Ta totiž leží také v těsné blízkosti německo-polských hranic. Mapa výskytu: http://www.schpcm.cz....

Malou záhadou je skutečnost, že na polské straně řeky Odry, která tvoří hranici, nejsou zdokumentovány žádné pozitivní nálezy. Nejbližší je přibližně 30 km daleko. Vysvětlením může být buď vetší rozšíření moru na polské straně, než je oficiálně známo, nebo možnost, že byl uhynulý kus snesen řekou a vyvržen na německou stranu řeky. Od něho se potom mohla nakazit další divoká prasata.

V okolí nálezu byla zavedena stejná opatření, jako u jižnějších záchytů. Ukazuje se však, že stavba pevného plotu na hranicích s Polskem je nezbytností, pokud chce Německo zastavit příliv nakažených zvířat. Jedinou otázkou je, zda již není pozdě. Podle závěrů Insitutu Friedricha Loefflera, kde se prováděly všechny analýzy DNA, je pravděpodobné, že AMP pronikl do Německa přibližně v polovině července. Mezi pozitivními kusy bylo totiž několik nálezů kadáverů, kde již byly k dispozici jen kostry zvířat.

Zdroj: PigWorld