Produkce prasat v Německu klesá

I bez ohledu na současné problémy s koronavirovou pandemií a africkým morem prasat nemají chovatelé v Německu na růžích ustláno. Permanentně se zvyšuje tlak na welfare a nová legislativa zásadně ohrožuje konkurenceschopnost celého odvětví. Svůj odraz to má i v chování zemědělců. Po rychlém rozvoji, který byl v Německu zaznamenán mezi lety 2000 a 2010, dochází nyní k opačnému vývoji. Ukazuje to zemědělský cenzus, který se konal po 10 letech a ukazuje tak dlouhodobější trendy.

Proti roku 2010 klesl počet farem chovajících prasata o 39%. Zároveň s tím se sice zvětšuje průměrná velikost chovu, která je momentálně 1250 prasat na jednu farmu. Přesto ale došlo ke snížení celkovému počtu prasat. Ve srovnání s rokem 2010 je jich nyní o 4% méně (- 1 milion prasat).

Tento vývoj se projevuje i v produkci vepřového masa. Jen v průběhu prvního pololetí letošního roku se snížila produkce o 1%. V těchto číslech se zatím nemůže promítat ani COVID, ani africký mor prasat. Efekt těchto dvou faktorů se začne projevovat až ve druhé polovině letošního roku.

Zdroj: Pig333.com