Co když udeří mor?

Země, kde se vyskytuje africký mor prasat, obklopují Česko z východu a severu. Nejbližší nálezy jsou jen 60 kilometrů od našich hranic. Nebezpečí výskytu se tak neustále zvyšuje. A co v případě, že by AMP pronikl nejen mezi divočáky na území ČR, ale dokonce i do některého z chovů? Právě tahle kritická situace byla hlavním předmětem semináře, který pořádal Svaz chovatelů prasat a jehož hlavním přednášejícím byl dánský veterinář Soren Thielsen, který má osobní zkušenost s likvidací ohniska AMP v chovech prasat v Rumunsku.

Seminář byl pořádán pro chovatele prasat i pro zástupce Státní veterinární správy. Jeho hlavním poselstvím bylo to, že řešit problém až v okamžiku, kdy nastane v podstatě není možné. Je třeba mít předem připraveny pohotovostní plány, které se jen uvedou v život. Právě kvůli tomu je velmi důležitá spolupráce právě mezi chovateli a SVS resp. KVS.

V rámci semináře byly identifikovány dvě nejproblémovější oblasti. V České republice je uvažováno s tím, že veškerá uhynulá i utracená zvířata budou likvidována v asanačních ústavech. Z pohledu biosecurity to znamená určité ohrožení, protože by byl rizikový materiál převážen na větší vzdálenosti. Větším nebezpečím ale je, nedostatek kapacit v případě velkého chovu nebo dokonce zasažení více různých chovů. Pro takový případ by bylo třeba připravit plány pro vznik záhrabovišť.

Druhým problémem je odškodnění chovatelů, kteří se dostanou do ochranných zón okolo ohniska a díky omezení pohybu zvířat přijdou o možnost běžného provozu chovu. Tato velmi problematická oblast musí být řešena národní i evropskou legislativou.

Závěry semináře by měly sloužit pro další jednání mezi Svazem chovatelů prasat, MZe a SVS.

SCHP