Průzkum Evropské komise

Vztahy mezi podniky v potravinovém řetězci jsou velmi problematické. Celá řada zemí je začala regulovat po svém, a proto před více než rokem přijaly Evropský parlament a Rada směrnici (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Ta dává za úkol členským státům, aby regulovaly některé nejčastější problematické praktiky (dlouhá doba splatnosti, jednostranné změny smluv a podobně). Aby Komise mohla posoudit účinnost opatření přijatých členskými státy v souvislosti s touto směrnicí, bude provádět každoroční průzkumy. Prvním z nich je dotazník, který, nyní zveřejnilo DG AGRI.

Rádi bychom Vás požádali, abyste věnovali přibližně 10 minut jeho vyplnění. Může to napomoci zlepšení postavení zemědělců v celém potravinářském řetězci. Dotazník najdete na adrese: http://www.schpcm.cz... a v pravé části stránky v rozbalovacím menu zvolte "Češtinu". Průzkum bude probíhat do neděle 31. ledna 2021.

Po ukončení průzkumu budou anonymizované výsledky zveřejněny na webu EU.

Zdroj: EU