Na národní dotace bude dost peněz

Ačkoli ještě nejsou vyplaceny letošní dotace, na politické úrovni se už rozhoduje o tom, jaký rozpočet na ně bude určen v příštím roce. V návrhu rozpočtu na příští rok se podařilo Ministerstvu zemědělství zajistit na ně 3,8 mld. Kč. To je stejný objem jako v letošním roce.

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že: "Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun. V případě, že se podaří zajistit další navýšení finančních prostředků v průběhu roku 2021, jsem připraven posílit právě dotační programy zaměřené na podporu živočišné výroby a potravinářství“.

Do návrhu rozpočtu dotačních programů v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen také Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, a to tak, aby mohl být v případě potřeby ihned spuštěn.

Zdroj: MZe