MZe zveřejnilo zásady pro rok 2021

Všichni chovatelé prasat již netrpělivě čekali na zveřejnění Zásad pro vyplácení dotací pro rok 2021. Tak jako obvykle, jsou v nich vyjmenovány všechny dotační tituly vyplácené z národních prostředků. Většina z nich je shodná s tím, jak platily v loňském roce. Důvodem, proč chovatelé prasat čekali na znění Zásad netrpělivěji než ostatní, je skutečnost, že je v nich poprvé popsán nový dotační titul 8.F.d.

Jde o náhradu dotačního titulu na ozdravování selat, ale přináší dvě podstatné změny. První je možnost zahrnout do uznatelných nákladů nejen činnosti fakturované, ale v některých případech i činnosti provedené vlastními silami. Druhou významnou změnou je záloha, která bude vyplácena na základě žádosti o dotaci, která musí být podána nejpozději 31.1.2021.

Plné znění zásad pro dotace najdete na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: MZe