Jak vybírat prasničky?

Reprodukce je alfou a omegou moderního chovu prasat. Úspěšný výběr prasniček je proto základním předpokladem, protože obnova stáda se pohybuje v úrovni 40-50%. Jak je však vybírat, když dosud neexistují informace o reprodukci konkrétního zvířete? Ve šlechtitelských chovech existuje množství informací o reprodukci matky, otce, sourozenců a polosourozenců, podle nichž je možno rozhodnout. Co ale v užitkovém chovu?

Jednou z možností je zohlednění vývinu pohlavních orgánů, z nichž jedinou viditelnou částí je vulva. Při pokusech se ukázalo, že velikost vulvy je velmi významně spojena s počtem selat, které prasnička v průběhu dalšího života dá. Prasničky byly hodnoceny ve věku 15 týdnů při hmotnosti přibližně 62 kg. Ty, u nichž byla v tomto věku ohodnocena vulva jako malá (pod 27 mm šířky) ,dávaly v průběhu dalšího života v porovnání s ostatními prasničkami významně méně selat. U všech narozených selat byl rozdíl 2,42 selete a 1,92 u počtu živě narozených.

Zdroj: Pig333.com