Poslední šance na úpravy

Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil zřejmě poslední úpravu zásad pro rok 2020. Ta umožňuje chovatelům doplnit nebo upravit formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci o dotační tituly 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D. Reaguje tak na to, že nový způsob administrace způsobil celou řadu chyb a nepřesností. Nejzazší termín byl proto stanoven na dnešek - tedy 20. listopad 2020.

Vedle chovatelů, kteří žádost podali s chybami, se prodloužení termínu týká i těch, kdo formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci nepodali vůbec. Poslední termín se týká takových změn, které povedou ke zvýšení celkového nároku na dotaci.

Ostatní úpravy formulářů s doklady (doložení relevantních příloh, úpravy údajů uvedených ve formuláři s doklady atd.), které nevedou k navýšení nároku na dotaci budou řešeny pouze změnovými žádostmi, které bude umožněno podávat v týdnu od 24. 11. 2020.

Plné znění textu úpravy zásad najdete na stránkách SZIF.

Zdroj: SZIF