Předsednictvo Svazu jednalo o aktuální situaci

Předsednictvo Svazu chovatelů prasat v minulém týdnu při videokonferenčním jednání diskutovalo o současné situaci a možnostech podpory chovu prasat. Vzhledem k tomu, že ceny jsou již od pololetí velmi nízké a dál dochází ke zhoršování situace, požádal Svaz ministra zemědělství o přípravu podpůrného systému podobného programu Agricovid, schváleného pro potravináře a o pokus prosadit na evropské úrovni podpůrné balíčky pro chovatele prasat. Možnou podporu by bylo i navýšení prostředků v 10. kole PRV.

Kromě toho se předsednictvo zabývalo Strategickým plánem podpory společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027 pro Českou republiku. Pro chovatele prasat je v něm počítáno s pokračováním stávajícího programu na podporu dobrých životních podmínek prasat, podporou investic a se zavedením nového schématu na podporu vakcinací, jako prostředku pro snížení dávek antibiotik.

Vedle těchto nejdůležitějších témat byly projednány otázky klasifikace jatečných prasat, welfare prasat a intergované prevence znečišťování. Kompletní zápis z jednání najdete v nejbližších dnech na http://www.schpcm.cz....

-JS-