PGRLF zveřejnil sazby podpory pojištění

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond již dlouhou dobu finanční podporuje pojištění s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Dotace je poskytována ve formě úhrady části pojistného. V případě živočišné výroby byla stanovena sazba na 50%.

Žádosti o podporu pojištění se podávají každoročně od 1. ledna do 30. října daného roku a chovatelé mohou v žádosti uplatňovat komerční pojištění, které bylo uzavřeno s komerčními pojišťovnami, jejichž seznam je na stránkách https://www.pgrlf.cz.... Žadatel musí pojištění uhradit ještě před podáním žádosti o dotaci a k žádosti přiložit potvrzení pojišťovny o zaplacení.

Na podporu pojištění hospodářských zvířat vynakládá PGRLF každoročně částku přesahující 80 mil. Kč.

Zdroj: PGRLF