Dobrá zpráva z Belgie

Dobrých zpráv je v poslední době pomálu, obzvlášť pokud jde o veterinární oblast. Zvykli jsme si slýchat jen, kam se rozšířila která nemoc a jaká omezení to s sebou přinese. O to cennější informace je , že Evropská komise rozhodla o tom, že Belgie opět získá statut země prosté afrického moru prasat. Od posledního případu pozitivního divočáka nalezeného na území Belgie uplynulo již 12 měsíců. Stálý výbor Evropské komise proto rozhodl o zařazení mezi země prosté. Belgie je tak po Česku druhou zemí, které se eradikace podařila.

Světová organizace pro zdraví zvířat, jejíž rozhodnutí bude mnohem důležitější, však o stejné záležitosti zatím nerozhodla. Důležitost verdiktu OIE je dána tím, že teprve po tom, co ona uzná Belgii prostou AMP, budou odstraněny bariéry v mezinárodním obchodu, které byly uvaleny po rozšíření moru v Belgii.

Belgické úřady informovaly, že v zájmu urychlení normalizace obchodních vztahů zachovají zvýšenou intenzitu vyšetřování, která byla zavedena v průběhu zdolávání nákazy až do roku 2022. Povinně tak budou testována všechna divoká prasata ulovená, nebo nalezená uhynulá, v dříve zasažené oblasti.

Zdroj: Pig333.com