Kvůli přebytku prasat závadějí Dánové dvojí ceny

Mnoho dánských jatečných prasat dřív končilo na německých jatkách. Vzhledem k současné situaci však mají Němci přebytek vlastních zvířat a jatečná prasata z Dánska nechtějí. Dánští chovatelé se tak snaží uplatnit je na domácích jatkách.

To vede k výraznému zvýšení porážek a zároveň ke zvětšeným nárokům na pracovní sílu. Některá jatka již zavedla třísměnný provoz a odhaduje se, že do konce roku bude nutno zvýšit počet pracovníků na porážkových linkách o 400 lidí. Danish Crown je družstvem a tak se svým členům snaží zajistit porážku všech zvířat. To ale vytváří tlak na cenu. Již v minulosti byli ze strany Danish Crown kritizováni chovatelé, kteří vyváželi prasata do Německa. Současná situace tak nahrává tomu, aby jim jatka neloajální přístup vrátila.

Začal proto být uplatňován systém dvojích cen. Za základní cenu (A) budou vykupovat od chovatelů mírně vyšší množství (+4%), než jaké dodávali v průběhu posledních dvou let. Veškerá prasata nad tuto kvótu budou mít cenu sníženou o 19€ na kus. Výše srážky bude znovu vyjednávána každý měsíc.

Hlavním důvodem srážky je fakt, že maso z nadbytečných prasat bude muset být umístěno na vnitřním trhu EU. Mrazírenské kapacity, které jsou nutné pro export do Asie, jsou totiž zcela vytíženy.

Zdroj: Pig333.com