Sazby dotací jsou známé

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo sazby pro dotační tituly, které se týkají chovatelů prasat. V podstatě se dá říci, že všechny byly naplněny na maximum. U dotací na welfare (20.C.) jsou prostředky vypláceny v plné výši stejně tak, jako u dotačního titulu na repopulace (8.F.a.).

Vzhledem k tomu, že dotační titul 8.F.b. již vyčerpal většinu notifikovaného rámce, nebylo možno uspokojit žadatele v plné míře. Bylo rozděleno celých 450 mil. Kč, které ještě zbývaly k vyčerpání. Vzhledem k objemu žádostí to znamená, že budou požadavky kráceny přibližně na 60%.

Poslední dotační titul, který bude tentokrát vyplacen až v průběhu první poloviny ledna, jsou dotace na zlepšování genetického potenciálu (2.A.).

Svaz chovatelů prasat