V PRV se dostane na další žadatele

Pro chovatele, ktreří se po vyhlášení výsledků 10. kola PRV dostali do zásobníku projektů, svitla naděje. Už nyní byla vyřazena celá řada projektů a je prakticky jisté, že mnoho dalších chovatelů nebude plánované investice, za současné velmi komplikované situace, realizovat. Protože 10. kolo bylo specifické tím, že žadatelé mají povinnost předkládat stavební povolení až při žádosti o proplacení, nebude možno včas určit přesný objem prostředků, které zůstanou nevyužity. Ministerstvo proto rozhodlo o přezávazkování programu tak, aby se vyhnulo nedočerpání prostředků.

„Vzhledem k tomu, že v 10. kole Programu rozvoje venkova ubyly doporučené projekty a předpokládáme úbytek i do budoucna, rozhodli jsme se ze zásobníku projektů doporučit další žádosti s požadavkem na dotaci v celkové výši jedné miliardy korun. Šanci tak dostanou další žadatelé, kteří byli pod čarou,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Finanční prostředky, které budou v rámci 10. kola PRV rozděleny, mají podpořit hlavně citlivé sektory, jako jsou chov prasat a drůbeže, pěstování ovoce, zeleniny, chmele a další.

Zdroj: MZe