Administrace dotací na ozdravování pokračuje

Výplaty dotací na ozdravování (8.F.a. a 8.F.b.) budou probíhat zřejmě ještě do konce ledna. Podle vyjádření SZIF již byly zpracovány veškeré bezproblémové žádosti a ty žádosti, kde chovatelé sami upravili nebo doplnili problematické doklady. U žádostí, kde se to dosud nestalo, vyzývá SZIF žadatele k opravám. U těchto žádostí se předpokládá, že budou zúřadovány přibližně do poloviny ledna v závislosti na tom, jak rychle budou vyřešeny problémy.

Protože v letošním roce probíhá výplata národních dotací podle správního řádu, mají všichni žadatelé, kteří mají pocit, že nebyla žádost vyřešena správně, možnost podat odvolání ve lhůtě do 15 dní od přijetí rozhodnutí. Tato odvolání bude řešit Ministerstvo zemědělství. Proto se nedá přesně určit, kdy dojde k úplnému ukončení výplat z programu 8.F.

Zdroj: SZIF