Žádosti o dotace na ozdravování ode dneška

Dotační titul 8.F.d. (ozdravování chovů prasat od vyjmenovaných chorob) přináší letos, kromě možnosti zahrnout do nákladů i některé vlastní činnosti, další novinku. Je jí záloha, která byla původně stanovena na 500 Kč, ale vzhledem ke kritické situaci se zástupcům Svazu chovatelů prasat podařilo navýšit ji na 700 Kč. V nejbližších dnech dojde v tomto směru ke zpřesnění zásad.

Žádosti musí chovatelé podávat ode dneška (15. ledna) do 1. února 2021. Na jejím základě bude v průběhu března vyplacena všem žadatelům záloha. Žádost se však netýká pouze zálohy, ale celého dotačního programu. Bez podání žádosti v lednu nemůže chovatel žádat na koncidotačního období o dotaci žádat. Vzhledem ke snaze o maximální zjednodušení její administrace si nemůže chovatel zvolit, zda chce o zálohu žádat nebo ne.

Doklady prokazující nárok na dotaci (faktury a výkazy práce) budou předávány SZIFu v tradičním termínu do konce října. Pokud chovatel zjistí, že nemá nárok na celou částku 700 Kč, bude muset vracet rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady a zálohou. Mělo by to však být velmi jednoduché a bez jakékoli sankce. Navíc se to bude stávat jen ve výjimečných případech, protože analýza ukázala, že prakticky všichni žadatelé v minulých letech požadovali částku vyšší, než je 700 Kč.

Žádosti budou, tak jako v minulém roce, podávány prostřednictvím portálu farmáře a o zveřejnění formuláře pro podání žádosti bude informovat SZIF e-mailem do schránek registrovaných k Portálu farmáře.

Zdroj: MZe, SZIF