Výplata národních dotací by měla být dokončena do konce ledna

Předsednictvo Svazu chovatelů prasat projednávalo v úterý současnou katastrofální situaci v chovu prasat. Hlavní snahou bylo nalézt jakékoli možnosti pomoci celému sektoru. Svaz proto dál žádá ministerstvo o prosazování záchranného balíčku na půdě EU a hledání veškerých možností národních podpor.

Zástupce SZIF, který se jednání účastnil, informoval o tom, že výplaty dotačního titulu 20.C. (Wellfare) byly dokončeny téměř z 90%. Komplikovanější je situace u dotací na ozdravování, kde bylo v polovině ledna vydáno rozhodnutí jen u 54% žadatelů. Další žádosti jsou dosud zpracovávány a Státní zemědělský intervenční fond předpokládá, že do konce měsíce bude zpracována drtivá většina žádostí.

Protože většina rozhodnutí je vydávána až v lednu, je třeba dořešit otázku zaúčtování dotací. V tomto okamžiku neexistuje na tenhle problém jednotný názor a proto Svaz chovatelů prasat a AK požádají Ministerstvo financí o vydání metodického pokynu.

Zápis z celého jednání bude ihned po ověření dostupný na webu SCHP v sekci Svaz.

Předsednictvo SCHP