Kde je zakopaný pes?

Všeobecně se předpokládá, že současnou krizi cen jatečných prasat způsobuje výpadek ve vývozu vepřového masa z EU po tom, co prakticky celá Asie zakázala dovoz masa z Německa. Poslední statistické údaje z Eurostatu ale ukazují, že důvod musí být někde jinde. Celkový export vepřového masa byl totiž v průběhu 11 měsíců loňského roku o 17% vyšší, než ve stejném období roku 2019. Ani detailní pohled po jednotlivých měsících neukazuje, že by celkový export po zjištění AMP v Německu nějak zásadně utrpěl.

Co se změnilo zásadně je složení exportních zemí. Zveřejněná data ukazují, že zatímco export Německa spadl téměř na nulu, v jiných zemích výrazně vzrostl. Jan samotné Španělsko dokázalo výpadek Německa vyvážit přírůstkem svého vývozu. Hlavním problémem by tedy mělo být přesměrování masa uvnitř EU, protože celková bilance zůstala pozitivní a celkový vývoz z EU dál rostl.

Statistická data tedy ukazují, že obrovský tlak, který je na celý trh vyvíjen, je způsoben především pandemií koronaviru, která komplikuje porážky a mění obvyklé spotřební vzorce. Do jaké míry k tomu navíc přispívá hra obchodníků, kteří využívají situace, je potom velmi těžké odhadnout.

-JS-