Mor zase o krok blíž

V sousedním Sasku se africký mor prasat nešíří tak rychle, jako v severněji položeném Braniborsku. Až dosud tam zaznamenali jen 17 pozitivních nálezů. V posledním týdnu přibyly dva nové případy. Jeden z nalezených kadáverů byl mimo zónu, která byla dosud brána jako nakažená. Nalezený divočák byl přibližně 4 kilometry jižně od jejich hranic.

Saská vláda oznámila, že místo nálezu bylo okamžitě obehnáno provizorním elektrickým oplocením ve vzdálenosti 2-3 kilometry, aby bylo zabráněno rozprchnutí potenciálně pozitivních zvířat. Zároveň bude rozšířena oblast s maximálními omezeními tak, aby zahrnula i místo nejnovějšího nálezu a spolu s tím se rozšíří i "nárazníková zóna". Opět to tedy znamená přiblížení infekce k našim severním hranicím.

Zdroj: https://www.sachsen.de/