Mor není jen v Německu

Pokud by vzal člověk v úvahu to, o čem se mluví a píše, mohlo by se zdát, že AMP je jen v Německu a Číně. Bohužel to není v žádném případě pravda. Kromě ohrožení ze severu se totiž africký mor prasat blíží i ze Slovenska a Maďarska. Až do začátku letošního roku se nákaza omezovala v podstatě jen na oblasti těsně okolo hranic s Maďarskem. Na konci ledna však byl nalezen uhynulý divočák s pozitivním nálezem mnohem hlouběji ve vnitrozemí. Mor se posunul do hornaté oblasti v okrese Gelnica a je 20 kilometrů vzdálen od nejbližších nálezů. Vzhledem k terénu bude velmi komplikované bránit dalšímu šíření AMP.

Slovensko by mělo být pro ČR odstrašujícím příkladem, protože do dnešního dne bylo zachyceno téměř 1000 nakažených divočáků, ale zároveň 28 ohnisek v chovu domácích zvířat. A právě výskyt AMP v chovu je pro chovatele zásadním problémem. Přestože velká část "chovů" byla záhumenková hospodářství s prasaty pouze pro vlastní potřebu a nízkými standardy biosecurity, dopadají omezení tvrdě i na chovy komerční.

Zdroj: Slovenská polovnická komora