Stažení žádosti může pomoci dalším chovatelům

Desáté kolo PRV bylo v mnoha ohledech velmi výjiméčné. Bylo celé financováno z národních zdrojů, jako jeden z pomocných nástrojů v době koronavirové krize. Proto bylo vypisováno velmi rychle. Jednou z odlišností oproti normálnímu běhu investičních dotací byl přesun povinnosti předkládat stavební povolení až na okamžik žádosti o proplacení. V zájmu rychlosti to bylo nezbytné. Momentálně to ale představuje problém, protože nejsou k dispozici informace o tom, kteří žadatelé skutečně projekt realizují a kteří nikoli Proto zůstávají tak alokovány peníze i na projekty, u kterých je již jasné, že u nich nedojde k uskutečnění.

V zájmu co nejlepšího vyčerpání se předsednictvo Svazu chovatelů prasat rozhodlo požádat chovatele, kteří mají schválený projekt v PRV, ale nebudou ho realizovat, aby stáhli svoji žádost. Tím způsobem uvolní prostředky alokované na jejich akci a bude možno je použít v rámci dalšího kola schvalování projektů pro ty, kteří dosud úspěšní nebyli. Podrobný návod, jak žádost stáhnout najdete na http://www.schpcm.cz....

Předsednictvo SCHP