Krácení ocásků pod drobnohledem

Stejně jako mnoha dalším welfarovým otázkám, i krácení ocásků je věnována ze strany Evropské komise čím dál větší pozornost. COPA/COGECA, jako organizace hájící zájmy zemědělců, se snaží vyjednat s komisí co nejracionálnější podmínky. Chov prasat se však v jednotlivých zemích EU velmi liší. Aby byla schopna argumentovat na základě skutečných informací, připravila dotazník, který se této problematice věnuje. Byl mimo jiné přeložen i do češtiny a najdete ho na http://www.schpcm.cz....

Agrární komora i Svaz chovatelů prasat jsou v práci COPA/COGECA zapojeni. Prosíme Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku.

SCHP