Veterinární kurzy on-line

Aby chovatel směl provádět některé drobné veterinární zákroky, jako třeba kastraci selat do 7 dnů, krácení ocásků nebo úpravu zubů, musí absolvovat speciální průpravu organizovanou Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně. Tak jako spousta věcí, i tohle školení se přesunulo do on-line prostoru a může tedy být pro mnoho chovatelů dostupnější než dříve.

Nejbližší termín je vypsán již na 3. května 2021. Školení probíhá prostřednictvím platformy Zoom nebo Moodle a k jeho absolvování tak stačí jakýkoli počítač či chytrý telefon s připojením k internetu. Přihlášky, které jsou rovněž on-line najdete na stránkách VFU https://www.vfu.cz/c....

Podmínkou pro přihlášení do kurzu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v zootechnickém nebo veterinárním oboru, případně v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (biologie, lékařství, chemie).

Zdroj: VFU