Kam účtovat dotace?

Systém administrace národních dotací se v loňském roce zásadně změnil. Spolu s přechodem celé agendy na SZIF se výrazně změnily i výplatní termíny. Většina chovatelů totiž dostala vyplaceny prostředky z dotačních titulů 8.F. a 20.C. až v průběhu letošního roku. Vznikla tak řada otazníků ohledně zdanění dotací. Jednoznačně se totiž vážou k nákladům z loňského roku, ale právní nárok na ně vznikl až vydáním rozhodnutí. Mají tedy být zaúčtovány do starého, nebo do nového roku?

Aby se situace vyjasnila a sjednotila, požádal Svaz chovatelů prasat o výklad Generální finanční ředitelství (GFŘ). Z jeho odpovědi vyplývá, že rozhodujícím okamžikem je nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň datum sestavení účetní uzávěrky. Pokud má chovatel v okamžiku sestavení daňové uzávěrky k dispozici platné rozhodnutí o udělení dotace, měly by být dotace zaúčtovány do starého roku.

Prakticky tedy většina chovatelů bude dotace účtovat do roku 2020. Většina rozhodnutí byla vydána v průběhu ledna a února a jen málokdo měl totiž datum daňové uzávěrky dřív.

Stanovisko GFŘ drobně kalí jen šalamounská douška, která říká, že: "Generální finanční ředitelství není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů". Jde tedy spíš o doporučení, než závazné stanovisko. Členům Svazu je stanovisko GFŘ na vyžádání k dispozici.

Zdroj: SCHP