Komise bude jednat o zpracované živočišné bílkovině

Od rozšíření BSE v roce 2001 platí v celé EU zákaz používání masokostních mouček (nově zpracované živočišné bílkoviny, ZŽB). Od roku 2016 však nebyl v celé Unii zaznamenán ani jeden případ tohoto onemocnění a je proto čas změnit přístup k prevenci. Navíc je ve strategii Farm-to-Fork zdůrazněno lepší využívání bílkovinných krmiv produkovaných v EU.

Z těchto důvodů navrhla komise, aby bylo znovu povoleno zkrmovat zpracovanou živočišnou bílkovinu pro nepřežvýkavce a navíc ji doplnit o bílkoviny pocházející od hmyzu. Návrh byl předložen 9. března stálému výboru pro biologickou bezpečnost potravinového řetězce, kde byl členskými státy přijat velmi pozitivně. Výhrady k návrhu měla jen Francie. Na některém z následujících zasedání výboru (13.4. nebo 4.5.) by mělo dojít k hlasování a návrhu. Pokud bude vše probíhat dobře, mohlo by tak dojít k opětovnému povolení použití ZŽB ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Využití tohoto ustanovení však nebude jednoduché, protože nařízení předpokládá, že bude u prasat povoleno užívat ZŽB původem od drůbeže a naopak. Znamená to tedy oddělené zpracování materiálů tak, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

Zdroj: COPA/COGECA