V dotacích je možné uplatnit zápočty

Veškeré náklady uplatňované v rámci národních dotací musí být ještě před podáním žádosti uhrazeny. Tento princip platí již dlouhou dobu. Nově se žadatelům nabízí možnost, aby byly uhrazeny také formou zápočtu. To dřív nebylo možné. V letošních Zásadách však bylo vypuštěno z obecných podmínek původní bod m) v části A, který tuto možnost vylučoval.

Žadatelé tedy mají možnost využít jako formu úhrady také zápočet. V takovém případě musí doložit smlouvu o zápočtu nebo dohodu o vzájemném zápočtu. Dokument samozřejmě musí obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek. Zápočet musí být v rámci daného dotačního programu realizován do konce sledovaného období.

Zdroj: SZIF