První chovy v ČCN

Již na počátku roku podepsaly Svaz chovatelů prasat a Potravinářská komora smlouvu o spolupráci na Českých cechovních normách. Jejím konečným cílem by mělo být, aby ve výrobcích z vepřového masa, označených logem ČCN, byla surovina pocházející z chovů zapojených do tohoto systému. Spotřebitelé by tak měli mít jasnou garanci původu masa.

První chovy úspěšně prošly certifikačním procesem a již jen čekají na uzavření smlouvy o vstupu do systému Českých cechovních norem. Ke vstupu do ČCN musí producent selat prokázat, že je zapojen do zlepšování welfare zvířat a odebírá krmivo od výrobců zapojených také v ČCN. Chovatel jatečných prasat musí kromě odběru selat od chovatele zapojeného v ČCN ještě garantovat, že také používá krmiva od certifikovaného výrobce a že racionálně pracuje s antibiotiky. Přesné znění podmínek pro zařazení do ČCN najdete na http://www.schpcm.cz....

Aby bylo možné skutečně dosáhnout garance toho, že výrobky označené logem České cechovní normy budou skutečně vyrobeny z tuzemské suroviny, je třeba, aby se do systému zapojil co největší počet chovatelů. Apelujeme proto na chovatele, aby se do Českých cechovních norem zapojili. Splnění požadavků není nijak komplikované.

SCHP