Staronové řešení úniku amoniaku

Ochrana klimatu je i v chovu prasat stále častěji skloňované téma. Mohli bychom dlouze diskutovat o oprávněnosti tvrzení o tom, jak živočišná výroba zatěžuje životní prostředí, ale je holou skutečností, že se tlak zvyšuje a vzhledem k posledním rozhodnutím Evropského parlamentu (http://www.schpcm.cz...) se to bude dít i nadále.

Jedním z již dlouho známých možných řešení je okyselování kejdy. Pro snižování emisí amoniaku je to jedna z těch schůdnějších cest, která se dá za rozumných dodatečných nákladů aplikovat i do existujících stájí. Takový je alespoň závěr výzkumu, který provedla Univerzita v Bonnu. Technologie předpokládá okyselování kejdy pomocí přídavku malého množství kyseliny sírové. To vede hned k několika pozitivním efektům. Tím primárním je výrazné snížení úniků amoniaku (cca o 40%). Zadržení dusíku v kejdě a přídavek síry je však pozitivní i z pohledu živin při použití kejdy jako hnojiva.

Snížení pH kejdy je jen mírné a výsledný produkt může být dál skladován v podroštových prostorech stáje a následně v běžných kejdových skladech. Je však třeba vybudovat menší přečerpávací jímku, do které je kejda ze stáje čerpána a kde je míchána s kyselinou sírovou. Následně potom může být přečerpána zpět do podroštových prostor. Investice jsou tak mnohem nižší než většina ostatních řešení pro snížení emisí amoniaku.



Zdroj: ScienceDirect