Kolik stojí vepřový ocásek?

Už dlouhou dobu se vede boj o prasečí ocásek. Krátit či nekrátit? Zastánci welfare prosazují zákaz krácení, protože jde o zásah do organismu, praktici krácení naopak obhajují s tím, že jde o krok, který paradoxně menším zásahem výrazně snižuje rizika mnohem rozsáhlejších poranění a následného utrpení zvířat. Pokud ale vynecháme filosofickou diskusi, zůstává čistá ekonomika. O kolik víc by si lidé museli připlatit za prasata s "kudrnatým ocáskem"?

Pokud by neměly být ocásky kráceny, pak je nutné udělat v chovu celou řadu změn. Mnohokrát skloňovaný manipulovatelný materiál sám o sobě nic neřeší a je třeba změnit ventilaci, organizaci kotců, výživu, management a je třeba počítat s větší pracností. Navíc je neoddiskutovatelnou pravdou, že i při všech těchto změnách se objeví 5 - 15 % zvířat, u kterých se okusování ocásku stejně objeví. Univerzita ve Wageningenu (Nizozemí) zpracovala modelové výpočty, ze kterých vyplývá, že pokud by došlo k zákazu krácení, pak by všechna související opatření a ztráty s tím spojené představovaly 9 - 26 € na jatečné prase (220 - 620 Kč). Velké rozpětí ukazuje, jak odlišné náklady by chovy musely aplikovat. Pro většinu chovů by ale podle studie platila spíš horní hranice uvedeného rozmezí.

Pokud by tedy měl být zaveden zákaz krácení ocásků, znamenalo by to, že buď spotřebitelé zaplatí přibližně o 5-7 korun více za každý kilogram, nebo tuto roli převezme stát (či EU) a bude podporovat chov prasat s nekrácenými ocásky čístkou okolo 25 - 30 €.

Zdro. University of Wageningen