Biosecurity nejsou jen náklady

Velká část chovatelů momentálně vnímá biosecurity jen v kontextu ochrany před AMP a snaží se naplnit minima daná požadavky KVS. Ochrana chovu je tak považována jen jako náklad, který je nutné vynaložit, aby do chovu nebyly zavlečeny zvlášť nebezpečné nemoci. To je však velmi zjednodušený a nesprávný pohled. Biologická ochrana chovu má i velmi významné pozitivní efekty. Pokud odhlédneme od chorob, jako je africký mor prasat, který automaticky znamená likvidaci, kolují v každém chovu nejrůznější patogeny. Pronikání nových zvenčí i jejich cirkulace uvnitř chovu mají nemalé ekonomické dopady - vakcinace, léčení.

Současný stav kontrol ze strany KVS je podle jednotlivých krajů velmi odlišný. Od začátku příštího roku by to měl sjednotit systém Biocheck Pigs, který vyvinula universita v Gentu. Je založen na standardním dotazníku, který popíše veškerá opatření v chovu. Jeho vyhodnocení potom ukáže největší rizika a případně i doporučí čemu se v biosecurity věnovat. Inspektoři KVS by při svých kontrolách měli spolu s chovateli tento dotazník vyplnit.

Systém nabízí vedle samotného ohodnocení chovu také srovnání s konkurenty. Vedle sjednocení přístupu kontrol by tak mělo být pro chovatele hlavním pozitivem doporučení jak si chov v biosecurity stojí a co je třeba zlepšovat. Již dnes je možno si dotazník individuálně projít na stránkách http://www.schpcm.cz.... Prozatím je bohužel pouze v angličtině.

Na podzimní konferenci Svazu chovatelů prasat (http://www.schpcm.cz...) vystoupí zástupce Biocheck Pigs, který celý systém představí a ukáže, že biosecurity neznamená jen náklady, ale také možnosti zlepšení ekonomiky podniků.

-JS-