Obrat ve vývoji dovozů

Česko je naprosto závislé na dovozu masa ze zahraničí. Více než polovina masa, kterou zkonzumujeme, pochází z dovozu. Ten od našeho vstupu do EU neustále narůstal. Prvních osm měsíců letošního roku ale ukazuje zásadní obrat. Podle statistik ČSÚ se dovoz za prvních osm měsíců letošního roku snížil ve srovnání s loňským rokem o 7 tisíc tun (4 %). Dá se proto předpokládat, že celoroční dovoz se vrátí na úroveň 2019 a 2020.

Je to logické. Produkce v EU klesá a vzhledem k tlakům na ochranu životního prostředí a welfare zvířat se dá předpokládat, že i nadále klesat bude. V té souvislosti je potřeba položit si otázku, zda bude pro zpracovatele masa stále k dispozici zdroj levného dovozového masa. Ty jsou totiž svázány s prodejem přebytků, které se nepodařilo umístit na jiný trh. Pokud v EU klesne produkce, zmizí i přebytky.

Graf dovozu

Zdroj: ČSÚ